PODESTY RUCHOME: TELESKOPOWE   PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE   IZOLOWANE DO 765 kV   SZYNOWO-DROGOWE

Producent France Elevateur

Model: 4'AXE

  9.5/8.5 m
7.5/6.5 m
3.1/1.7 m
165/265 kg
DMC 3450 kg

Model: LORE AXE

8.5/8.5 m
6.5/6.5 m
1.7/1.7 m
120/120 kg
DMC 3380 kg

Model: 102 TM

11.0 m
9.0 m
6.0 m
265 kg
DMC min. 6.5 t

 

Model: 112 TM

12.0 m
10.0 m
6.0 m
265 kg
DMC min. 6.5 t

Model: 132 TM

13.5 m
11.5 m
6.0 m
265 kg
DMC min. 6.5 t
wstecz