PODESTY RUCHOME: TELESKOPOWE   PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE   IZOLOWANE DO 765 kV   SZYNOWO-DROGOWE

Serwis

PROFESJONALNY SERWIS TO SPRAWNE I BEZPIECZNE URZĄDZENIA I DŁUGI OKRES EKSPLOATACJI

Masz problem z Twoim podestem ruchomym CTE, France Elevateur, BIZZOCCHI czy Sequani Meccanica?

Nasi wykwalifikowani konserwatorzy dojadą na miejsce lub ustalimy datę wizyty w jednym ze stacjonarnych serwisów partnerskich:

Konarzyny | Kraków | Maszewo Duże | Mikołów | Zatory k/Wa-wy.

Oferujemy:

- przeglądy konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta

- usuwanie usterek oraz wykonywanie napraw i modernizacji

- asystę przy badaniach odbiorczych UDT

- określenie resursu podestu ruchomego

Zgłoszenie z opisem problemu i danymi urządzenia wyślij na adres: serwis@kobcrane-montaze.pl

W każdej chwili możesz również skorzystać z konsultacji telefonicznej pod nr tel.: +48 22 378 14 87