PODESTY RUCHOME: TELESKOPOWE   PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE   IZOLOWANE DO 765 kV   SZYNOWO-DROGOWE

Producent CTE

Model: MP 32.19

    32.0 m
30.0 m
19.0 m
300 kg
DMC min. 7.5 t

wstecz