PODESTY RUCHOME: TELESKOPOWE   PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE   IZOLOWANE DO 765 kV   SZYNOWO-DROGOWE

Producent France Elevateur

Model: 172 ATBI (do 765 kV)

    16.8 m
14.8 m
6.8 m
320 kg
DMC min. 9.1 t

Model: 172 TBI (do 63 kV)

17.5 m

15.5 m

12.0 m
265 kg
DMC min. 15 t

Model: 202 TBI (do 63 kV)

20.4 m
18.4 m
12.0 m
265 kg
DMC min. 16 t

 

Model: POSI+ 500

    21.6 m
19.6 m
13.3 m

320 kg

910 kg

DMC min. 18 t
wstecz